Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

LIBIDO   στὸν Γ. Βαρθαλίτη

Ὅ,τι ὑπολείπεται σὲ φῶς τὸ συμπληρώνεις,
ἕνα περίγραμμα ποὺ ὑπόστασι προσκτᾶται,
κι ἐκεῖ ποὺ ἡ δόξα τ’ οὐρανοῦ ἀναμετρᾶται
μὲ τὰ σαλπίσματα τῆς πιὸ ἀσελγοῦς ὁρμόνης,
ἐκεῖ τὸ σύνορο χαράσσεις κι ἀνταμώνεις
τὸ πνεῦμα ὑπήκοο στὴν ὕλη ποὺ βρυχᾶται
καὶ στὶς δυνάμεις τῆς σαρκὸς νὰ λέῃ: ἐλᾶτε!
Τώρα ἡ κραυγὴ θὰ ἐγερθῇ τῆς Ἀμυμώνης,
τώρα μιὰ δύναμι ῥευστὴ θὰ ὑπερτερήσῃ,
τώρα ἀπ’ τὸ Κτῆνος ποὺ μαινόμενο πυρέσσει
ἔχει τοῦ σύμπαντος ἡ Πρόνοια παραλύσει,
ἔχει τὸ Ἄνω κατὰ κράτος ἡττηθῆ,
ἐδῶ ἡ Αἰσχύνη κι ἡ Ἐντροπὴ δὲν ἔχουν θέσι∙
μόνο τὸ Ἔνστικτο ἀλύγιστο κι εὐθύ.

ΑΑΡΩΝ ΜΝΗΣΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου