Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Η ΔΙΚΗ«ἡ ἐνοχὴ ἀποσβήνεται μὲ καταβολὴ»
ἄρθρο 416 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος


Ἄς ἡσυχάσουμε –ξεκίνησε ἡ δίκη∙
πρῶτος μας μάρτυρας ὁ φόβος τοῦ κενοῦ∙
δὲν ἔχει τίποτε νὰ πῇ: οὐρανομήκη
χειροκροτήματα ἐκ μέρους τοῦ κοινοῦ.

Πάνω οἱ ἔνορκες σιωπὲς στὴν ἀμφιλύκη
καθὼς θροΐζουν οἱ πτυχώσεις τ’οὐρανοῦ
ψηφίζουν «ἔνοχος». Τραβοῦν ἀπ’τὸ μανίκι
οἱ δεσμοφύλακες τὸν χρόνο καὶ τὸν νοῦ.

Θ’ ἀντέξῃ κάμποσο κι αὐτὸ τὸ πρωινὸ
σ’ἕνα κελλὶ μέχρι νὰ ‘ρθῇ τὸ μεσημέρι
κι ὅπως σηκώνουν σὲ πορεία τὸ πανὼ

ἔτσι θὰ σφίξῃ ἀνεμπόδιστα τὸ χέρι
τὰ κάγκελλα, ποὺ ἀπὸ πίσω τους θὰ δῇ
ὅ,τι φοβόταν ν’ἀντικρύσῃ ἀπὸ παιδί.

ΑΑΡΩΝ ΜΝΗΣΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου